Раздел "Медична освіта"

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТІ “ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ДЕРМАТОЗАХ З АУТОІМУННИМ КОМПОНЕНТОМ”

PUMTS. 2020; 39(3): 33-36. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.033 Full text (PDF) Для майбутніх лікарів важливі горизонтальна міждисциплінарна інтеграція та набуття практичних навичок, розвиток клінічного мислення та формування професійних умінь, які є необхідними для спеціаліста під час роботи з нестандартними хворими відповідно до особливостей перебігу, наявної супутньої патології та можливих ускладнень. Перевагою інтерактивних технологій є змога співпрацювати та закріплювати […]

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

PUMTS. 2020; 39(3): 29-32. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.029 Full text (PDF) Метою роботи є обґрунтування можливості інтеграції дистанційних форм навчання для проведення практичних занять на прикладі роботи кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії в умовах пандемії COVID-19. Ефективність дистанційного навчання залежить від способів надання навчальних матеріалів, контролю над виконанням навчальної програми, можливостей безперешкодного контакту з […]

МЕДИЧНА ОСВІТА ДИСТАНЦІЙНО В РОЗРІЗІ СУЧАСНИХ УМОВ

PUMTS. 2020; 39(3): 24-28. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.024 Full text (PDF) Перед українською освітянською спільнотою в період карантину з 12 березня 2020 р. постало складне питання організації дистанційного безперервного навчання, зміни очного спілкування на онлайн. Особливо важливо це в медичному середовищі, де «навчання біля ліжка хворого» є ключовою складовою вищої медичної освіти. Метою роботи було визначення актуальності застосування […]

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО СЦЕНАРІЮ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ-ПЕДІАТРІВ

PUMTS. 2020; 39(3): 20-23. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.020 Full text (PDF) Наведено переваги та складнощі використання інтерактивних технологій навчання на післядипломному етапі підготовки лікарів, а також особливості впровадження симуляційного сценарію як варіанта симулювання клінічної практики, тобто імітації одного або кількох аспектів практичної діяльності. Власний досвід продемонстровано на прикладі методики проведення практичного заняття «Основи імунізації дітей» для лікарів-інтернів першого […]

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ЦИКЛУ “ХВОРОБИ ПАРОДОНТА”

PUMTS. 2020; 39(3): 17-19. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.017 Full text (PDF) Реформування системи охорони здоров’я викликало зміни у вимогах, критеріях і підходах до підготовки майбутніх медиків і, відповідно, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Запорукою досягнення якісної освіти є поєднання сучасних технологій та традиційних форм навчання і нових методів організації навчання. Підготовка молодого лікаря-стоматолога у вищих навчальних закладах передбачає необхідність […]

ПРОФЕСІОГРАМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ-ПРОФПАТОЛОГІВ

PUMTS. 2020; 39(3): 11-16. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.011 Full text (PDF) Актуальність зазначеного питання зумовлена необхідністю безперервного професійного розвитку фахівців галузі охорони здоров’я в сучасних умовах її реформування, що передбачає формування і сталий розвиток професійної компетентності лікарів. Цілеспрямованість окресленого процесу забезпечать відповідні кваліфікаційні характеристики лікарів, зокрема зі спеціальності «Професійна патологія». Підґрунтям для формування і розвитку професійної компетентності лікарів-профпатологів […]

СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

PUMTS. 2020; 38(2): 12-15. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.012 Висвітлено проблеми забезпечення студентів вищої медичної школи якісною навчальною літе¬ратурою, проведено аналіз видавничої діяльності кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України відповідно до вимог сучасності. Уведення нових стандартів освіти, нові вимоги до якості освіти зумовлюють кардинально інший підхід до інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу, основним ком-понентом […]