Розділ "Ювілеї"

Історичний нарис до 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики та з нагоди 95-річного ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено дані про заснування кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, викладено досягнення наукової і навчальної діяльності завідувачів і спів- робітників кафедри, основні наукові дослідження, проведені в різні історичні періоди. Повідомляється про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, про внесок кафедри в розвиток променевої діагностики, про вдосконалення навчальної діяльності.

До 160-річчя професора Андрія Ґоньки — організатора Львівської університетської стоматологічної школи початку хх сторіччя

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Завдяки швидкому розвитку медичної науки, зокрема стоматології, постає питання щодо закономірностей і тенденцій цього процесу й розвитку в історичному ракурсі. Особистості, які у свій час безпосередньо були причетні до вибору напрямку розвитку, викликають інтерес і потребують вивчення як історичної спадщини. На початку ХХ сторіччя у Львівському університеті на […]

Становлення та розвиток післядипломної освіти стоматологів в Харківській медичній академії післядипломної освіти

Щиро вітаю зі славним ювілеєм – 90-річчям першої кафедри стоматологічного фаху в нашій академії та створенням навчально-наукового Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХМАПО. Офіційна історія післядипломної освіти лікарів і лікарів-стоматологів у нашій країні починається з 10 листопада 1923 року, коли було започатковано нормативну базу Наказом Народного комісаріату охорони здоров’я: був створений Український інститут удосконалення лікарів […]

ІЗ НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОГО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА РОМАЄВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

…Как дружно рубили канаты, И вдаль уходила земля, И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Ці рядки з відомої пісні стали змістом життя професора, відомого науковця — Ромаєва Сергія Миколайовича. Погодьтеся, минуле століття подарувало не лише еру відкриттів, наукових галузевих досягнень, воно подарувало людей, які навчилися й уміють працювати, цілком […]

КАФЕДРЕ СТОМАТОЛОГИИ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ХАРЬКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 50 ЛЕТ

Харьковская медицинская академия последипломного образования Кафедра стоматологии, терапевтической стоматологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) — одна из первых в Советском Союзе в системе институтов усовершенствования врачей — основана в декабре 1967 г. по приказу МЗ СССР. В 1926 г. при Всеукраинском институте усовершенствования врачей (ныне ХМАПО) была открыта кафедра одонтологии, которая в 1930 г. […]

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕНТГЕНОЛОГІЇ У ХАРКОВІ (1900–1926)

Авторами наведено історичні дані про розвиток рентгенології в Харкові періоду 1900–1926 рр. Зазначено, що початковий етап освоєння медичних рентгенівських технологій в Україні досить добре висвітлений у літературі. Водночас небагато відомо про піонерів рентгенівських технологій, більшість із яких, виконавши за допомогою Х-променів кілька робіт, залишилися анатомами, хірургами, дерматологами, і лише для одиниць рентгенологія стала професією. Нерідко […]

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕНТГЕНОЛОГІЇ У ХАРКОВІ (1896–1899)

Рентгенологія, без якої неможливо уявити собі сучасну медицину, зародилася завдяки відкриттю німецьким фізиком В. К. Рентгеном проникного випромінювання. Початковий етап освоєння медичних рентгенівських технологій в Україні доволі добре висвітлений у літературі. Водночас мало що відомо про піонерів рентгенівських технологій, більшість з яких, виконавши за допомогою Х-променів кілька робіт, залишилися анатомами, хірургами, дерматологами, й лише для […]