Раздел "Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я"

ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ НА ШЛЯХУ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

PUMTS. 2020; 37(1): 5-9. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.005 Стаття присвячена проблемам організації медичної допомоги підліткам під час реформування охорони здоров’я в Україні. Відомо, що підлітки та молодь — один із найнезахищеніших і найуразливіших контингентів. У цей час з’являється значна кількість анатомічних і фізіологічних відхилень у стані здоров’я, формуються психо-характерологічні особливості, стереотипи поведінки, шкідливі звички тощо. Надання своєчасної медико-соціальної […]

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я: ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

PUMTS. 2019; 36(4): 5-10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.005 Повний текст (PDF) Робота присвячена втіленню соціально-гігієнічного моніторингу як одного з компонентів спостережень, аналізу й прогнозу здоров’я населення країни. Він також проводиться з метою забезпечення санітарно-гігієнічного і епідеміологічного благополуччя населення. Аналіз установив основні складові, що використовуються для виявлення ризиків, керування ризиками, зазначено, які критерії можна застосовувати для оцінки ризиків. Девіз, […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

PUMTS. 2019; 34(2): 5-9 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.005 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. […]

ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

PUMTS. 2019; 33(1): 5-10 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.005 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна На підставі статистичних даних ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» та Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей […]

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ МОДЕЛІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Запровадження системи медичного страхування, яка певним чином зумовлює можливість залучення до проспективних громадських фондів додаткових коштів від громадян та підприємств, значною мірою базується на автономізації управлінсько-фінансової діяльності бюджетних комунальних закладів охорони здоров’я та формуванні єдиного економічного простору надання медичних послуг. У зв’язку з […]

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ОСВІТЯНСЬКИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ — СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Харківська медична академія післядипломної освіти Обговорюються перспективи безперервного професійного розвитку лікарів загальної практики — сімейної медицини в умовах нової парадигми вищої професійної освіти. Викладено основні інноваційні технології в медичній післядипломній освіті, які впроваджені в Харківській академії післядипломної освіти останнім часом. Як дискусію запропоновано власний погляд на шляхи кадрового забезпечення первинної ланки професійно підготовленими лікарями загальної […]

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

PUMTS. 2018; 29(2): 5-11 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.005 Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено статистичні дані частоти й характеру невідкладних станів і травм, а також організації надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги в таких випадках. Викладено особливості надання невідкладної медичної допомоги в разі одиничних невідкладних станів, під час аварій і катастроф, стихійних лих із великою кількістю постраждалих та особливості […]