Раздел "Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я"

НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

PUMTS. 2021; 42(2): 5-10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.005 Підготовка сучасних фахівців сфери охорони здоров’я у закладах вищої освіти передбачає цілеспрямоване формування їхньої нормативної професійної ідентичності, яка забезпечуватиме сталість подальшої професіоналізації особистості фахівця. Для формування професійної ідентичності у вишах як завдання освітньо-професійного процесу важливо відтворювати відповідні педагогічні умови, однією з яких є створення й організація функціонування навчально-професійного середовища як […]

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ЗВО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

PUMTS. 2021; 41(1): 5-9. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.005 Пандемія COVID-19 змінила всі аспекти життя й навчання у світі й Україні. Карантинні обмеження унеможливили проведення навчального процесу в медичних закладах вищої освіти традиційними методами (усне та письмове опитування, тестування, відвідування лекцій, участь у клінічних розборах пацієнтів та операціях), що викликало перебудову навчального процесу й переходу на дистанційну форму навчання. […]

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

PUMTS. 2020; 40(4): 5-10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.005 Розглянуто проблеми безперервної професійної освіти лікарів у межах дистанційного навчання. Проаналізовано ефективність безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, впровадження вебтехнологій у дистанційне навчання, зазначено чинники ефективності та продуктивності дистанційної освіти. Наведено власні результати впровадження дистанційного навчання на базі Донецького національного медичного університету […]

СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ ПЕДІАТРИЧНОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ Й НУТРИЦІОЛОГІЇ — ВІД НОВОНАРОДЖЕНОГО ДО ПІДЛІТКА

PUMTS. 2020; 39(3): 5-10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.005 Full text (PDF) Захворювання органів травлення в дітей завдяки їх широкій розповсюдженості, особливостям клінічного перебігу, високому ризику ранньої маніфестації становлять серйозну медико-соціальну проблему. Витоки багатьох хронічних захворювань травної системи дорослих лежать у дитячому та підлітковому віці, тобто значення профілактики, своєчасної діагностики та лікування цих захворювань на ранніх етапах їх розвитку […]

ХАРКІВСЬКИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

PUMTS. 2020; 38(2): 5-8. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.005 Харківське наукове товариство стоматологів було створено 1905 р. На той час воно було секцією зубних лікарів Харківського медичного товариства (ХМТ). Із 1910 по 1941 р. головою товариства стоматологів був творець вітчизняної та радянської наукової стоматології та вищої стоматологічної освіти проф. Ю. М. Гофунг. Після Другої світової війни товариство очолювали класики […]

ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ НА ШЛЯХУ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

PUMTS. 2020; 37(1): 5-9. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.005 Стаття присвячена проблемам організації медичної допомоги підліткам під час реформування охорони здоров’я в Україні. Відомо, що підлітки та молодь — один із найнезахищеніших і найуразливіших контингентів. У цей час з’являється значна кількість анатомічних і фізіологічних відхилень у стані здоров’я, формуються психо-характерологічні особливості, стереотипи поведінки, шкідливі звички тощо. Надання своєчасної медико-соціальної […]

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я: ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

PUMTS. 2019; 36(4): 5-10. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.005 Повний текст (PDF) Робота присвячена втіленню соціально-гігієнічного моніторингу як одного з компонентів спостережень, аналізу й прогнозу здоров’я населення країни. Він також проводиться з метою забезпечення санітарно-гігієнічного і епідеміологічного благополуччя населення. Аналіз установив основні складові, що використовуються для виявлення ризиків, керування ризиками, зазначено, які критерії можна застосовувати для оцінки ризиків. Девіз, […]