Розділ "Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я"

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. На сьогодні не визначено ефективної системи медичного забезпечення […]

ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна На підставі статистичних даних ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» та Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей різних вікових груп за період 2001–2017 рр. Оцінено […]

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ МОДЕЛІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Запровадження системи медичного страхування, яка певним чином зумовлює можливість залучення до проспективних громадських фондів додаткових коштів від громадян та підприємств, значною мірою базується на автономізації управлінсько-фінансової діяльності бюджетних комунальних закладів охорони здоров’я та формуванні єдиного економічного простору надання медичних послуг. У зв’язку з […]

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ОСВІТЯНСЬКИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ — СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Харківська медична академія післядипломної освіти Обговорюються перспективи безперервного професійного розвитку лікарів загальної практики — сімейної медицини в умовах нової парадигми вищої професійної освіти. Викладено основні інноваційні технології в медичній післядипломній освіті, які впроваджені в Харківській академії післядипломної освіти останнім часом. Як дискусію запропоновано власний погляд на шляхи кадрового забезпечення первинної ланки професійно підготовленими лікарями загальної […]

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено статистичні дані частоти й характеру невідкладних станів і травм, а також організації надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги в таких випадках. Викладено особливості надання невідкладної медичної допомоги в разі одиничних невідкладних станів, під час аварій і катастроф, стихійних лих із великою кількістю постраждалих та особливості медичного сортування. Наведено єдину систему […]

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 95 РОКІВ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАДІЯ НА ЇХ ЗВЕРШЕННЯ

Висвітлено основні віхи становлення та розвиток Харківської медичної академії після­дипломної освіти за 95 років. Нині це один із потужних відомих у світі вищих закладів України. У структурі академії 72 кафедри, 5 факультетів (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, громадського здоров’я, загальної практики — сімейної медицини). В академії діють спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій: педіатрія, медична психологія, […]

Стан і тенденції розвитку наукових досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків За результатами наукометричного аналізу науково-дослідних робіт, виконаних в Україні за актуальними напрямками охорони здоров’я дітей та підлітків, визначено стан і тенденції розвитку дослідної діяльності за останні 15 років у галузі педіатрії, шкільної та підліткової медицини. Надано об’єктивну оцінку створеним інформаційним та […]