Розділ "Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я"

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено статистичні дані частоти й характеру невідкладних станів і травм, а також організації надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги в таких випадках. Викладено особливості надання невідкладної медичної допомоги в разі одиничних невідкладних станів, під час аварій і катастроф, стихійних лих із великою кількістю постраждалих та особливості медичного сортування. Наведено єдину систему […]

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 95 РОКІВ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАДІЯ НА ЇХ ЗВЕРШЕННЯ

Висвітлено основні віхи становлення та розвиток Харківської медичної академії після­дипломної освіти за 95 років. Нині це один із потужних відомих у світі вищих закладів України. У структурі академії 72 кафедри, 5 факультетів (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, громадського здоров’я, загальної практики — сімейної медицини). В академії діють спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій: педіатрія, медична психологія, […]

Стан і тенденції розвитку наукових досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків За результатами наукометричного аналізу науково-дослідних робіт, виконаних в Україні за актуальними напрямками охорони здоров’я дітей та підлітків, визначено стан і тенденції розвитку дослідної діяльності за останні 15 років у галузі педіатрії, шкільної та підліткової медицини. Надано об’єктивну оцінку створеним інформаційним та […]

Нова концепція зміни структури надання стоматологічної допомоги під час реалізації медичної реформи

Харківська медична академія післядипломної освіти Медична реформа, що нині відбувається в нашій країні, не може обійти систему надання стоматологічної допомоги. Висвітлено суперечності цієї системи, створеної у часи радянської залежності, коли панувала тотальна державна власність, комуністичний авторитаризм та жорстке державне регулювання, реаліям сучасної суспільно-політичної формації із вільним ринком та різними формами власності. Подано чинні системні та […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено основні напрямки розвитку системи громадського здоров’я, значення окремих складових у профілактиці інфекційної та неінфекційної патології на різних територіях та серед різних груп населення. Розглядаються питання впливу соціальних умов і чинників зовнішнього середовища на здоров’я населення з метою вдосконалення та оптимізації профілактичних заходів. Наведено міжнародний рівень діяльності у сфері охорони […]

ЛОГІСТИКА ЗМІН ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

Харківська медична академія післядипломної освіти Розвиток національної системи охорони здоров’я України включає розв’язання завдання щодо функціонування ліжкового фонду стаціонарів бюджетних медичних закладів усіх рівнів підпорядкування. Cвітовий досвід доводить, що оптимальним шляхом є його структуризація за функціональною ознакою. Виділяють стаціонари інтенсивної лікарняної медичної допомоги, тривалого перебування та цілодобового лікарського нагляду, медичного нагляду — сестринської допомоги, а […]

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА: МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТА СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ

Харківська медична академія післядипломної освіти Проаналізовано явище інформаційно-психологічної війни як складової гібридних війн, притаманних сучасному етапу суспільного розвитку. Виділено основні маніпулятивні феномени впливу на масову й індивідуальну свідомість, визначено основні вияви деформації психічного та психологічного стану об’єктів інформаційно-психологічного впливу. Запропоновано заходи протидії: на державному рівні — прийняття Стратегії охорони психічного здоров’я нації, на особистісному — […]